Phần 2: CẢM NHẬN VỀ “NHỮNG GIÁ TRỊ ÚC” Theo các tư liệu cổ, tên gọi “Australia” bắt nguồn từ chữ “australic” trong tiếng Latin, có nghĩa là “phương Nam”. Từ thế kỷ 17 – 18, từ “Australia” đã được nhắc đến trong các ấn phẩm ghi chép về vùng đất mới được khám phá […]

Read More →