Thật hiếm có đất nước nào mà dù đi Đông Tây Nam Bắc ngược xuôi, lúc nào người ta cũng phải kinh ngạc đến không thể thốt nên lời như khi ở New Zealand. Tôi đã từng đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới, nhưng định nghĩa “thiên đường” có lẽ […]

Read More →