• Bước 1: Click chọn giá vé theo tháng, hành trình mong muốn → Hệ thống sẽ hiển thị giá vé rẻ nhất chi tiết theo ngày.

  • Bước 2: Chọn ngày đi, ngày về (nếu có) → Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết giá theo giờ.

  • Bước 3: Chọn hành trình, giá vé mong muốn → Đặt vé.(Giá vé chưa bao gồm thuế phí)

Trực tiếp: Săn vé rẻ cả năm LIVE ( Cập nhật cách đây: 00:00 )

HCM → Hà Nội

Hà Nội → HCM

HCM → Đà nẵng

Đà nẵng → HCM

HCM → Hải Phòng

Hải Phòng → HCM

HCM → Nha Trang

Nha Trang → HCM

HCM → Huế

Huế → HCM

HCM → Vinh

Vinh → HCM

HCM → Phú Quốc

Phú Quốc → HCM

HCM → BMT

BMT → HCM

HCM → Quy Nhơn

Quy Nhơn → HCM

HCM → Đà Lạt

Đà Lạt → HCM

HCM → Quảng Bình

Quảng Bình → HCM

HCM → Thanh Hóa

Thanh Hóa → HCM

HCM → Tam Kỳ

Tam Kỳ → HCM

HCM → Pleiku

Pleiku → HCM

HCM → Tuy Hòa

Tuy Hòa → HCM

Hà Nội → Đà nẵng

Đà nẵng → Hà Nội

Hà Nội → Nha Trang

Nha Trang → Hà Nội

Hà Nội → Phú Quốc

Phú Quốc → Hà Nội

Hà Nội → BMT

BMT → Hà Nội

Hà Nội → Đà Lạt

Đà Lạt → Hà Nội

Hà Nội → Pleiku

Pleiku → Hà Nội

Đà nẵng → Cần Thơ

Cần Thơ → Đà nẵng

Đà nẵng → Hải Phòng

Hải Phòng → Đà nẵng

Hải Phòng → Nha Trang

Nha Trang → Hải Phòng

Hải Phòng → Pleiku

Pleiku → Hải Phòng

Hải Phòng → Đà Lạt

Đà Lạt → Hải Phòng

Hải Phòng → BMT

BMT → Hải Phòng

Vinh → Đà Lạt

Đà Lạt → Vinh

Vinh → BMT

BMT → Vinh

Vinh → Pleiku

Pleiku → Vinh

HCM → Bangkok

Bangkok → HCM

HCM → Singapore

Singapore → HCM

HCM → Taipei

Taipei → HCM

HCM → Seoul

Seoul → HCM

HCM → Yangon

Yangon → HCM

error:
X

Chat với chúng tôi?