Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ban hành Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2016/TT-BGTVT về: – Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. – Theo quy định mới, các loại thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo; giấy phép lái […]

Read More →