Với sự phát triển ngày càng nhìu của các phương tiện đi lại, thì giờ đây việc di chuyển b